Gebruikers

Sportparken |  Sportpark Vossenpels

Gemeente Nijmegen   -   Buitensport Nijmegen   -   Nieuwe Dukenburgseweg 21A   -   024-3293300   -   verhuurbalie@nijmegen.nl   -    www.buitensportnijmegen.nl

Parkeerplaatsen 113 + 2 invalideplaatsen

Fietsenstalling 235

Kleedkamers  16

Scheidsrechter 3

Veldverlichting aanwezig

Kassa aanwezig

Geluidsinstallatie aanwezig

Scorebord aanwezig

Kantine aanwezig

Tribune niet aanwezig wel terras

Voetbalvelden

  - hoofdveld 1 gras

          - bijvelden 2 kunstgrasKenmerken

Voetbal:

D.V.O.L.

Jo Evertsstraat 2

6663 JA Nijmegen

024-3226751

e-mail: secretaris@dvol.nl

www.dvol.nl